vns85978威尼斯城官网-威尼斯官网在线

富临爱心儿童基金对口帮扶对象名单(平武县)
点击次数:2955   发布时间:2013-4-8 12:45:36
                        平武  李冬梅 女   坝子乡五丰五池社
                        平武  任晓双 女   坝子乡丘林村
                        平武  马浩腾 男   高村乡五一村四社
                        平武  张云飞 男   高村乡五一村一社
                        平武  李梓萌 女   高村乡五一村七社
                        平武  牛益儿 男   高村乡青坪村四社
                        平武  杨欣怡 女   毛香村韩家沟组
                        平武  付  强 男   枫香村小河水组
                        平武  杨飞龙 男   大山村花台子组
                        平武  秦船丽 女   土城乡枫香村黄毛岭
                        平武  何知蓉 女   土城乡永丰村陶家湾
                        平武  张太铭 男   土城乡永丰村大坪组
                        平武  龚玉芬 女   土城乡永丰村跃进坝
                        平武  付家安 男   仙坪街上社
                        平武  杨  超 男   铁龙村河口社
                        平武  薛高平 女   铁龙村大社
                        平武  卢俊希 男   旧庄村石坝子社
                        平武  陈  艳 女   大桥镇小楼村梨树坪组
                        平武  段芸霞 女   大桥镇胡民村胡家沟组
                        平武  董素华 男   大桥镇大岩村大岩头组
                        平武  白  柳 男   高村乡青坪村
                        平武  唐玲玲 女   古城镇建新村
                        平武  柳  涛 男   古城镇青杠村
                        平武  赵  瑜 女   古城镇石坪村
                        平武  许俊华 男   古城镇石坪村
                        平武  张苧予 女   坝子乡黑水王家山
                        平武  孟朝平 男   坝子乡五丰村
                        平武  任菡洵 女   坝子乡丘林村
                        平武  董金宝 男   坝子乡黑水村
                        平武  李芯月 女   坝子乡丘林村

vns85978威尼斯城官网|威尼斯官网在线

XML 地图 | Sitemap 地图